Til hovedinnhold

Karin Dyrstad

Forsker

Karin Dyrstad

Forsker

Karin Dyrstad
Telefon: 930 03 165
Mobil: 930 03 165
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1431110

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser, etter at brukerne har påklaget dem. Rapporten konkluderer blant annet med at Nav må jobbe enda mer systematisk for å innhente all nødvendig dokumentas...

Forfattere Mandal Roland Dyrstad Karin Melby Line Midtgård Trude Mariane
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Evaluering av bedriftshelsetjenesten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1430064

Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. Målet med studen har vært å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel for å bistå virksomheter og myndigheter i den forebyggende areifdsmiljøet. Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartement...

Forfattere Mandal Roland Dyrstad Karin Melby Line Midtgård Trude Mariane
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Sick of waiting: Does waiting for elective treatment cause sickness absence?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1415858

Sickness absence represents a substantial cost in most of Western Europe, whether the insurance scheme is public or private. The objective of this study was to analyse whether waiting time for elective treatment in specialist health care is associated with the length of individual sickness absence i...

År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon
Vis alle publikasjoner hos Cristin