Til hovedinnhold

Tove Håpnes

Seniorforsker

Tove Håpnes

Seniorforsker

Tove Håpnes
Telefon: 930 32 513
Mobil: 930 32 513
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Evaluering av NHOs Female Future program

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268776

Rapporten presenterer evalueringen av styre- og lederutviklingsprogrammet  FemaleFuture som NHO har tilbudt norsk nærings- og arbeidsliv gjennom10 år.  Female Future har som sentralt mål å jobbe aktivt for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer, og at kvinner skal oppleve næringslivet som ...

År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Evaluering av NHOs Global Future program. Ressursmobilisering hos høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A23086

Rapporten presenterer evalueringen av den nasjonale utprøvingen av Global Future i regi NHO. Global Future skal synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn i sentrale stillinger og styreverv. Evalueringen omhandl...

År 2012
Type Rapport
Publikasjon

Permanent temporariness? Changes in social contracts in knowledge work

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+967242

Many sociologists have argued that work no longer plays the central role in contemporary life experience because we have entered an age of insecurity in relation to employment, and knowledge workers are often pictured as egoistical portfolio workers who are only interested in their careers and no lo...

År 2012
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner