Til hovedinnhold

Tore Nilssen

Spesialrådgiver

Tore Nilssen

Spesialrådgiver

Tore Nilssen
Telefon: 930 58 820
Mobil: 930 58 820
Avdeling: TS Stab
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Demokrati i arbeidslivet : Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+933925

Den norske samarbeidsmodellen er arbeidslivets praktiske samarbeidsferdigheter. Demokratiprosessene i arbeidslivet er sentrale forhold som har stor påvirkning på både samfunnsøkonomi og demokrati, men de får liten oppmerksomhet og blir sjelden satt inn i relevante politiske sammenhenger. Temaet i de...

Forfattere Levin Morten Nilssen Tore Ravn Johan Elvemo Øyum Lisbeth
År 2012
Type Bok
Publikasjon

PALU - Utvikling og praktisering av den norske samarbeidsmodellen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A16141

Denne rapporten handler om den norske samarbeidsmodellen. Helt konkret forteller den om utvikling av arbeidsplasser og bedrifter gjennom partssamarbeid på bedriftsnivå: Ledere og tillitsvalgte som gjennom både enighet og uenighet samarbeider om prosjekter for å skape produktivitetsforbedring, bedrif...

År 2010
Type Rapport
Publikasjon

PALU-meteret: Måling av konkurransekraft gjennom organisatorisk samhandlingskvalitet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A17605

I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet om partssamarbeid og medvirkning. Dette handler ikke bare om sentralt samarbeid, men vel så mye om det konkrete hverdagssamarbeidet i den enkelte bedrift. Dette er hovedinnholdet i den såkalte norske samarbeidsmodellen. Godt p...

År 2010
Type Rapport
Vis alle publikasjoner