Til hovedinnhold

Ulf Johansen

Forsker

Ulf Johansen

Forsker

Ulf Johansen
Telefon: 907 55 717
Mobil: 907 55 717
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

REMES - a regional equilibrium model for Norway with focus on the energy system

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26705

The RegPol project (Regional effects of energy Policy) studied interrelations between energy systems and the economy to improve the understanding of regional differences, needs and barriers for the move towards a more sustainable energy system. A quantitative framework was developed in the form of a...

Publikasjon

Optimization to support policy decisions stimulating value creation in the forestry sector

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1466707

Following past decades' extensive afforestation efforts in Norway, mature forest volumes are currently increasing. Forestry politics call for sustainable and efficient resource usage and increased regional processing, improving regional value creation. We demonstrate how a blend of methods from oper...

År 2017
Type Presentasjon
Publikasjon

Optimizing forest value chains in northern Norway to strengthen regional resource usage and value creation

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1466712

As a consequence of past decades' extensive afforestation in Norway, mature forest volumes are increasing. National forestry politics aim call for sustainable and efficient resource usage and for increased regional processing. Regional policies seek to provide good conditions for such industries to ...

År 2017
Type Presentasjon
Publikasjon

Optimizing the Wood Value Chain in Northern Norway Taking Into Account National and Regional Economic Trade-Offs

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1470724

As a consequence of past decades of extensive afforestation in Norway, mature forest volumes are increasing. National forestry politics call for sustainable and efficient resource usage and for increased regional processing. Regional policies seek to provide good conditions for such industries to be...

År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Effektive Verdikjeder i Skognæringen i Nordland og Trøndelag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1506401

SAMMENDRAG Det er i prosjektet utviklet analyseverktøy for skognæringa der man kombinerer effektiv logistikk med analyser av mulighetene for utvidelse av eksisterende industri og utvikling av ny industri, og med ringvirkninger i form av verdiskaping. Analyseverktøyet anvendes på ulike scenarioer uta...

Publikasjon

Konsekvensanalyse - Nedleggelse av Kongsberg Automotive Rollag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27057

I forbindelse med nedleggelse av Kongsberg Automotives virksomhet i Rollag (KA Rollag) ble SINTEF Teknologi og samfunn gitt i oppdrag av Buskerud fylkeskommune å utføre en konsekvensanalyse for sysselsetting og befolkning. Ved KA Rollag er det i dag107 sysselsatte (2014). Dette utgjør omlag...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner