Til hovedinnhold

Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker

Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker

Aksel Andreas Transeth
Telefon: +47 412 26 902
Mobil: +47 412 26 902
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for trans...

Publikasjon

Perception-Driven Obstacle-Aided Locomotion for Snake Robots: The State of the Art, Challenges and Possibilities

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1462306

In nature, snakes can gracefully traverse a wide range of different and complex environments. Snake robots that can mimic this behaviour could be fitted with sensors and transport tools to hazardous or confined areas that other robots and humans are unable to access. In order to carry out such tasks...

Forfattere Sanfilippo Filippo Azpiazu Jon Marafioti Giancarlo Transeth Aksel Andreas Stavdahl Øyvind Liljebäck Pål
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner