Til hovedinnhold

Heidi Bull-Berg

Forskningsleder

Heidi Bull-Berg

Forskningsleder

Heidi Bull-Berg
Telefon: 909 61 934
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

OC2017 A-128 - Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen - leverandører, utviklingstrekk og eksport

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1486417

SINTEF Ocean AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av teknologi-, service- og forleverandørene til sjømatnæringen. Analysen omfatter: Oversikt over og kategorisering av leverandører Beregning av verdiskaping og sysselsetting, inkludert ringvirkninger Viktige utviklingstrekk fo...

Vis alle publikasjoner hos Cristin