Til hovedinnhold

Siri Mordal

Forsker

Siri Mordal

Forsker

Siri Mordal
Telefon: 928 70 710
Mobil: 928 70 710
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452784

Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus. Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Den sammenlikner også så langt mulig med en mer omfattende survey tre år ...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen :

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1187042

Tema for denne artikkelen er rådgiverrollen i videregående skole. I lovgivning og retningslinjer for rådgivning forstås rådgivernes primære oppgave som det å hjelpe elever til å gjøre gode valg og gi dem valgkompetanse. Til grunn for denne forståelsen ligger antagelser om at både elever og rådgivere...

Forfattere Mathiesen Ida Holth Mordal Siri Buland Trond Hallgeir
År 2014
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1127901

Fire målgruppers oppfatning av studiekvalitet i lærerutdanningene er kartlagt gjennom en stor survey våren 2013, og resultatene er sammenliknet med en tilsvbarende undersøkelse våren 2010. For målgruppene rektorer, praksislærere og lærerutdannere er det bare små utslag i oppfatningene i begge retnin...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26113

Fire målgruppers oppfatning av studiekvalitet i lærerutdanningene er kartlagt gjennom en stor survey våren 2013, og resultatene er sammenliknet med en tilsvbarende undersøkelse våren 2010. For målgruppene rektorer, praksislærere og lærerutdannere er det bare små utslag i oppfatningene i begge retnin...

År 2014
Type Rapport
Vis alle publikasjoner