Til hovedinnhold

Reidar Buvik

Konsern-controller

Reidar Buvik

Konsern-controller

Reidar Buvik
Telefon: 416 77 669
Mobil: 416 77 669
Avdeling: Økonomi og styring
Kontorsted: Trondheim