Til hovedinnhold

Hans Westerheim

Seniorrådgiver

Hans Westerheim

Seniorrådgiver

Hans Westerheim
Telefon: 930 68 306
Mobil: 930 68 306
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for trans...

Publikasjon

Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27918

Prosjektet Nye GodsData har sett på hvordan datainnhentingen til nasjonale statistikker på godstransport kan effektiviseres og forbedres. Denne rapporten summerer opp resultatene. Del 1 gir en oversikt over dagens transportstatistikk med informasjon om transport-strømmer mellom regioner i Norge, sam...

Forfattere Natvig Marit Kjøsnes Inger Beate Hovi Elise Caspersen Wienhofen Leendert Westerheim Hans
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1458936

Prosjektet Nye GodsData har sett på hvordan datainnhentingen til nasjonale statistikker på godstransport kan effektiviseres og forbedres. Denne rapporten summerer opp resultatene. Del 1 gir en oversikt over dagens transportstatistikk med informasjon om transport-strømmer mellom regioner i Norge, sam...

Forfattere Natvig Marit Kjøsnes Hovi Inger Beate Caspersen Elise Wienhofen Leendert Westerheim Hans
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Is it Possible to Manage and Plan Co-Modal Freight Transport Without a Centralised System?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1009195

The European Union has looked to develop ICT systems that are open and interoperable. Through the case study of the Freightwise research project a research gap was identified: Is it possible to manage and plan co-modal freight transport without a centralised system? The adoption of software methodol...

Forfattere Zunder Thomas Westerheim Hans Jorna Ronald Pedersen Jan Tore
År 2012
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Tunnel access control integrated in the traffic management

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1012601

Control and monitoring of the transportation network originates from different needs, where traditionally only the traffic flow has been targeted. This paper presents how SMARTFREIGHT has used new and emerging ICT to develop a holistic control and monitoring tool for managing traffic, and individual...

År 2012
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

ARKTRANS The multimodal ITS framework architecture Version 6

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1267826

ARKTRANS is the Norwegian ITS framework architecture. ARKTRANS is multimodal. This means that the specifications are common to all transport modes (road, sea, rail and air). The specifications also are harmonised across freight and person transport. By providing such coordinated and harmonised speci...

Publikasjon

Vurdering av DATEXII for utveksling av trafikkmeldinger

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1269054

DATEXII er i ferd med å etableres som en europeisk de-factostandard for utveksling av veg- og trafikk¬meldinger fra vegforvaltninger til eksterne tjenesteleverandører og mellom vegforvaltninger. Sverige er langt fremme i arbeidet med å etablere og drive en DATEXII-node med informasjonsformidling til...

År 2008
Type Rapport
Publikasjon

MultiRIT Multimodal Travel Iniformation Services

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1269461

This report documents the results from the MultiRIT research project and documents ·        The MultiRIT multimodal framework architecture for travel information services. ·        The multimodal travel planner pilots developed in the project. They demonstrate different strategies and possibilities ...

Publikasjon

Coordination of ARKTRANS and the ShortSeaXML

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1344297

This report shows the results from the work with coordination of ARKTRANS, the Norwegian framework architecture for multimodal ITS, and the European ShortSea XML implementation project. The work was initialised and financed by The Ministry of Transport and Communications and has been done in coopera...

Forfattere Westerheim Hans Sundvor Mariann Nguyen Bao Marianna
År 2008
Type Rapport
Vis alle publikasjoner