Til hovedinnhold

Harry Westavik

Forskningsleder

Harry Westavik

Forskningsleder

Harry Westavik
Telefon: 926 90 216
Mobil: 926 90 216
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26112

Det er ikke mulig å avgjøre om en laksefilet er beinfri etter pinnebeinplukking ved bare å se og kjenne på filetens overflate. Det kan fortsatt sitte igjen avrevne bein nede i fiskekjøttet. Disse laksebeina er sannsynligvis ikke helsefarlige, men kan være ubehagelig og medføre tap av matlyst hos man...

Forfattere Westavik Harry
År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268881

Det er ikke mulig å avgjøre om en laksefilet er beinfri etter pinnebeinplukking ved bare å se og kjenne på filetens overflate. Det kan fortsatt sitte igjen avrevne bein nede i fiskekjøttet. Disse laksebeina er sannsynligvis ikke helsefarlige, men kan være ubehagelig og medføre tap av matlyst hos man...

Forfattere Westavik Harry
År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268333

I prosjektet er det utarbiedet en kravspesifikasjon som skal være et arbeidsdokument for suksesskriterier i utviklingen av ny teknologi.   Gjennom forsøk med laboratoriemodeller er det vist at fjerning av svarthinne med kald flate fungerer når følgende faktorer er under kontroll: Temperatur på fryse...

Forfattere Westavik Harry
År 2012
Type Rapport
Publikasjon

Rapport fra tokt med snurrevadbåten "Gunnar K", 22. mars 2011

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A21038

Forskningstokt med "Gunnar K" 22. mars 2011 ble det gjennomført et forskningstokt under snurrevadfiske utenfor Vesterålen med fiskebåten "Gunnar K" av Myre. Hensikten var å se om utstyr installert om bord for mer automatisert fangsthåndtering hadde innvirkning på båtens stabilitet samt å vurdere hvo...

Forfattere Westavik Harry
År 2011
Type Rapport
Publikasjon

Rapport fra tokt med snurrevadbåten ""Gunnar K"", 22. mars 2011

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268254

Forskningstokt med ""Gunnar K"" 22. mars 2011 ble det gjennomført et forskningstokt under snurrevadfiske utenfor Vesterålen med fiskebåten ""Gunnar K"" av Myre. Hensikten var å se om utstyr installert om bord for mer automatisert fangsthåndtering hadde innvirkning på båtens stabilitet samt å vurdere...

Forfattere Westavik Harry
År 2011
Type Rapport
Vis alle publikasjoner