Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn

Dette er SINTEF Teknologi og samfunn

Vår forskning retter seg mot å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene, slik de blant annet er beskrevet i nasjonale plandokumenter og i EUs Horisont 2020. Vi møter utfordringene gjennom teknologisk og samfunnsfaglig forskning innenfor: arbeid og næringsliv, energi og klima, helse, demografi og velferd, smarte transportløsninger og innovative samfunn.

Les mer om SINTEF Teknologi og samfunn

Nyheter

Prosjekter

Laboratorier

Om SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, samferdsel og klima og miljø.

Les mer om SINTEF Teknologi og samfunn