Kontaktinformasjon og frister

 

Koordinator for GEMINIsenter-ordningen er  Aage Stori, tlf: +47 90899324, e-post: Beskyttet adresse  

 

Frister høsten 2014:

Innsendelse av renomineringssøknad:                         30. oktober kl. 14:00

Søknad om etablering av nytt GEMINIsenter:               30. oktober kl. 14:00

Søknadene sendes koordinatoren på mail, viljeserklæringer skal være signert og scannet.

Innsendelse av årsrapport for 2014:                             23. Februar 2015


Publisert 29. august 2014