Kontaktinformasjon og frister

 

Koordinator for GEMINIsenter-ordningen er  Aage Stori, tlf: +47 90899324, e-post: Beskyttet adresse  

 

Frister våren 2014:

Innsendelse av renomineringssøknad:                         12. mars kl. 14:00

Søknad om etablering av nytt GEMINIsenter:               12. mars kl. 14:00

Søknadene sendes koordinatoren på mail, viljeserklæringer skal være signert og scannet.

Innsendelse av årsrapport for 2013:                             21. Februar 2014


Publisert 8. januar 2014