Sinvent AS

Et hovedpunkt i SINTEFs hovedstrategi er at SINTEF skal forvalte intellektuelle rettigheter (IPR) på en profesjonell måte, i forhold til sine kunder og gjennom bedriftsetablering, salg og lisensiering av teknologi.

Dette omfatter alle forretningsområdene. For å realisere dette har SINTEF utviklet en egen prosess som spenner fra å skape ideer til å utvikle disse til forretningsmuligheter og realisere disse.

Sinvent AS er SINTEFs heleide kommersialiseringsselskap og har konsernansvaret for å drive denne prosessen sammen med ledelsen i forretningsområdedene. Sinvent er også tillagt ansvaret for IPR-forvaltning i SINTEF og er således IPR-eier på vegne av SINTEF. Som verktøy i prosessen med å utvikle nye bedrifter forvalter Sinvent ventureporteføljen til SINTEF: SINTEF Venture

Sinvent har erfaringsmessig et årlig idetilfang på ca 50 forslag til kommerialiseringsprosjekter. Ca halvparten av disse føres frem mot kommersialisering. Sinvent samarbeider aktivt med andre aktører i og utenfor Norge med både ideutvikling og kommersialisering.

Sinvent AS ledes av Anders Lian. I dette intervjuet  redegjør han nærmere for Sinvents virksomhet. Samlet er det 5 medarbeidere i selskapet.

Viktige partnere for oss er NTNU TTO, samt en rekke investeringsfond i Norge og internasjonalt.


Publisert 6. mai 2013