Fritekstsøk
Viser 1 - 20 av 28
Forstå fuktskaden Yttervegger mot terreng Typiske skader på yttervegger mot terreng Forhudningspapp ...
SINTEF Byggforsk 1 Fuktsikring av yttervegger mot terreng Peter Blom SINTEF Byggforsk SINTEF Byggfor ... mot yttervegg 6 SINTEF Byggforsk Fuktsikring i flere trinn Terrengoverflate med fall ut fra ... sjikt mot yttervegg Et drenerende sjikt mot ytterveggen Pukk, lettklinker Drenerende isolasjon ... kapillærbrytende sjikt mot yttervegg Et drenerende sjikt mot ytterveggen Drenerende sjikt under fundament ...
Prosjektnettsider
Laboratorie- og feltmålinger er en viktig del av aktiviteten og tilbudet: Nytt klimaprøverom. Dette ... yttervegg. Disse kan bygges opp etter ønske. "Ute" kan temperaturen senkes ned til mellom –20 og – 300C ...
Energi
Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming setter h ... påvirkning av vær og vind; tak og terrasser, yttervegg over terreng samt konstruksjoner mot terreng ...
Om SINTEF
På Bygg Reis Deg vil SINTEF Byggforsk presentere publikasjonsnyheter, deriblant en ny utgave av fakt ... et eksempel på en typisk yttervegg i passivhus. I tillegg til svært god varmeisolering, viser ...
Om SINTEF
På Bygg Reis Deg vil SINTEF Byggforsk presentere nyheter fra forlagsvirksomheten. Blant boknyhetene ... . Modellen viser overgang mellom yttervegg og skråtak i en trekonstruksjon. Veggen har inntrukket ...
Byggforsk
På Bygg Reis Deg vil SINTEF Byggforsk presentere publikasjonsnyheter, deriblant en ny utgave av fakt ... et eksempel på en typisk yttervegg i passivhus. I tillegg til svært god varmeisolering, viser ...
Byggforsk
66 www.byggaktuelt.no Unngå byggskader med fuktsikre yttervegger mot terreng God fuktsikring av ytte ... overflatebehandling. Et drenerende sjikt mot yttervegg Et drenerende sjikt skal lede sigevann ned til en ... kapillærbrytende sjikt mot yttervegg Grunnmursplater (tynne plater i polyetylen eller polypropylen ... byggskader Figur 2 Fuktsikker yttervegg i betong. (Byggforskserien 523.111) Figur 3 Fuktsikker yttervegg i ...
Byggforsk
Bygg Reis Deg 2013 arrangeres på Norges Varemesse, Lillestrøm i tiden 16. – 20. oktober 2013. Dette ... .  Besøkende på SINTEF Byggforsks stand vil få se en modell som viser en godt isolert yttervegg ...
Byggforsk
Konsulenter innen sopp-og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Nasjonalt fukts ... mot fuktig yttervegg •Hylleinnredning og bodskillevegger mot yttervegger Bygårder – drømmested ... , lagt dampsperre mellom bjelkelag og gulv. Fuktig jordkjeller under. Etterisolert yttervegg i eldre hus ...
Prosjektnettsider
Type anlegg Oppvarming og kjøling av kontorbygg med varmepumpe Sted Fredrikstad Anlegget ferdigstil ... /TELFO)     Solfangere på sydvendt yttervegg (Bravida/TELFO)   ...
Prosjektnettsider
60 byggaktuelt • 6-2011 Unngå byggskader med energieffektive bygninger Bygninger trenger tilstrekkel ... , TEK §14-3, er det satt følgende krav til U-verdier for de ulike bygningsdelene: • U-verdi yttervegg ... yttervegg. Luftlekkasjer i overgangen mellom yttervegg og himling vises som karakteristiske mørke ...
Byggforsk
60 byggaktuelt • 11-2011 Unngå byggskader ved å forhindre kuldebroer Kuldebroer gir stort varmetap o ... . For en yttervegg i tre tilsvarer det en isolasjonstykkelse på rundt regnet 225 mm. Mange tolker kravet ... i veggen stiger. Det har konsekvenser: En yttervegg med et 36 mm bindingsverk og 246 mm mineralull ...
Byggforsk
Vakuumisolasjon muliggjør energieffektivisering av verneverdige bygg på en god og fuktsikker måte, viser ny ZEB-studie.  Majoriteten av Europas framtidige bygninger er allerede bygget. Eksisterende bygninger dekker en stor del av fremtidig boligetterspørsel, og utskifting av bygningsmassen v Fakultet for arkitektur og billedkunst ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert for seneteret og leder det i samarbeid med SINTEF.  ZEB er ett av elleve nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etablert av Norges Forskningsråd (NFR). ZEB er finansiert av NFR og 25 partnere fra byggeindustrien og offentlige virksomheter. Hovedmålet for ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger som vil føre til markedsgjennombrudd for utslippsfrie bygninger knyttet til produksjon, drift og riving. Se zeb.no for mer informasjon. The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) Kontakt Sjefforsker  Ansatt link . .  (ZEB/SINTEF) Professor Arild Gustavsen (ZEB/NTNU) Kommunikasjonsrådgiver  Ansatt link . .   Muring av prøvevegg ved SINTEF og NTNUs laboratorier i Trondheim. Foto: SINTEF Byggforsk ... yttervegg endrer veggens fuktforhold. Hvis ikke etterisoleringen er forskriftsmessig utført kan det ...
Vakuumisolasjon muliggjør energieffektivisering av verneverdige bygg på en god og fuktsikker måte, v ... yttervegg endrer veggens fuktforhold. Hvis ikke etterisoleringen er forskriftsmessig utført kan det ...
Vakuumisolasjon muliggjør energieffektivisering av verneverdige bygg på en god og fuktsikker måte, viser ny ZEB-studie.  Majoriteten av Europas framtidige bygninger er allerede bygget. Eksisterende bygninger dekker en stor del av fremtidig boligetterspørsel, og utskifting av bygningsmassen v Fakultet for arkitektur og billedkunst ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert for seneteret og leder det i samarbeid med SINTEF.  ZEB er ett av elleve nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etablert av Norges Forskningsråd (NFR). ZEB er finansiert av NFR og 25 partnere fra byggeindustrien og offentlige virksomheter. Hovedmålet for ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger som vil føre til markedsgjennombrudd for utslippsfrie bygninger knyttet til produksjon, drift og riving. Se zeb.no for mer informasjon. The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) Kontakt Sjefforsker  Ansatt link . .  (ZEB/SINTEF) Professor Arild Gustavsen (ZEB/NTNU) Kommunikasjonsrådgiver  Ansatt link . .   Muring av prøvevegg ved SINTEF og NTNUs laboratorier i Trondheim. Foto: SINTEF Byggforsk ... yttervegg endrer veggens fuktforhold. Hvis ikke etterisoleringen er forskriftsmessig utført kan det ...
Alle historiske anvisninger i Byggforskserien er nå søkbare og enkelt tilgjengelig, fra oppstarten i ... . Allerede i 1960 anbefalte SINTEF Byggforsk 15 cm isolasjon i sin anvisning om yttervegg av ... 1960 anbefalte SINTEF Byggforsk 15 cm isolasjon i sin anvisning om yttervegg av bindingsverk. Først i ...
Byggforsk
Lavblokker, 1967 ... ; Tiltakskonseptet har følgende hovedelementer: Ekstraisolering av yttervegg, gulv mot kjeller og yttertak ...
Prosjektnettsider
Strengere energikrav og tøffere klima, hva kan vi og hva mangler? Håkon Einstabland SINTEF Byggforsk ... Skallmurvegg, lar det seg gjøre? Overganger yttervegg/tak mhp. tetthet og kuldebro Vindusinnsetting, hvor ...
SAMMENDRAG Bedre beskrivelser og krav kan bidra til å oppnå velfungerende behovstilpassede ventilasj ... . Tilstrebe at plassering ikke er i nærheten av: Dører Yttervegg, eller på yttervegg ...