Regneark for beregning av trykkfall i ventilasjonskanaler

Beskrivelse 
Microsoft Excel® regneark med makro for trykkfallsberegninger. Det er ment å være et supplement til vårt kurs om innregulering av ventilasjonsanlegg. For kompetent bruk av regnearket, bør du først har deltatt på Byggforsks innreguleringskurs.

Nedlasting
Klikk på lenken ‘KanalKalk’ til høyre. Regnearket kan for tiden lastes ned gratis, men det er passordbeskyttet.

Annen programvare 
I tillegg har vi et regneark for bruk ved innregulering av ventilasjonsanlegg (Innreguleringsskjema).

Oppdateringer  
Dersom du ønsker å få en melding når vi utgir nye versjoner av regnearket kan du sette deg opp på vår e-mail liste.  Listen brukes ikke til andre formål enn dette, og du kan be om å bli fjernet fra den.

Kurs i innregulering 
Byggforsks 2-dagers kurs i innregulering av ventilasjonsanlegg gir deltakerne praktiske og teoretiske kunnskaper om innreguleringsmetoder, nyeste målemetoder og instrumentering, samt anleggstekniske forutsetninger for innregulering av ventilasjonsanlegg.  Kurset gjennomgår proporsjonalmetoden og DPM-metoden, samt forskjellige metoder for måling av luftmengder med teori, demonstrasjoner og øvinger. Deltagerne får et omfattende kompendium.

Spørsmål 
For spørsmål eller kommentarer relatert til bruk av selve regnearket, henvend deg til Dr.ing. Peter G. Schild. For generelle forespørsler relatert til deltagelse på innreguleringskurs, kontakt Angelika Hansen (Tlf. 22 96 57 42).


Publisert 22. oktober 2013