Kommunikasjon og marked

Enhet Kommunikasjon og marked har kompetanse innen kommunikasjon, markedsføring, salg/kundebehandling og grafisk design. Vi markedsfører og selger ByggforskserienByggebransjens våtromsnorm og våre publikasjoner.

Enheten utarbeider brosjyrer, annonser, artikler, pressemeldinger og nyhetsbrev. Vi administrerer og gjennomfører kurs og konferanser, og i tillegg har enheten ansvaret for SINTEF Byggforsks nettsider på norsk og engelsk.


Publisert 21. juni 2013

Enhetsleder Monica Raknestangen Gran