Fagredaksjonen

Enhet Fagredaksjonen består av sivilingeniører bygg og arkitekter som er prosjektledere for anvisninger i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer, og utarbeider og tilrettelegger det faglige innholdet i anvisningene.  I tillegg arbeider enheten med kontinuerlig utvikling av kunnskapssystemet. Enheten arbeider også med det faglige innholdet i andre publikasjoner.  

Fagavdelingene i hele SINTEF Byggforsk bidrar aktivt til forskningsformidlingen innenfor sine områder. Fagredaksjonen sørger for at fagstoff framstår på en kompakt, oversiktlig og lett forståelig måte.

Fagredaktørene sørger også for at de ulike fagområdene avstemmes både mot hverandre og mot ulike eksterne fagmiljøer, slik at våre anvisninger og øvrige publikasjoner blir grundig kvalitetssikret.


Publisert 17. juni 2013

Enhetsleder Anna Næss Rolstad