SINTEF akademisk forlag

SINTEF akademisk forlag har kompetanse innen planlegging og gjennomføring av bokprosjekter, inkludert konseptutvikling, markedsvurdering, framstilling av forskningsbasert kunnskap for ulike målgrupper, redaksjonelt arbeid, språkvask og korrektur, foto og grafisk produksjon. 

SINTEF akademisk forlag har ansvar for redaksjonell og språklig kvalitet i anvisninger i Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm og overvåker og utarbeider retningslinjer for språk og framstilling. Forlagsenheten har også ansvaret for grafisk produksjon av Byggforskserien, Byggebransjens våtromsnorm og våre andre publikasjoner.


Publisert 17. juni 2013

Enhetsleder Trond Haug